Participativní a strategické plánování v prostorovém rozvoji

Situační sociální výzkum pro potřeby rozvoje měst a obcí

Společně plánovat znamená spojit se pro lepší výsledek.

Připravujeme a realizujeme akce zapojující veřejnost v územním a prostorovém plánování pro potřeby měst a obcí. Plánovací akce doplňujeme vlastními antropologickými a sociologickými výzkumy zaměřenými na vnímání kvalit veřejného prostoru, definování hodnot, problémů a potenciálu města - to vše z pohledu jeho obyvatel.  

Jsme skupina sociálních vědců, architektů a urbanistů nabízející profesionální služby v oblasti participativního prostorového plánování a analýz stavu veřejného prostoru. Nabízíme kvalitativní i dotazníkové výzkumy. Zaměřujeme se na plánování dlouhodobého rozvoje ale i jednotlivé stavby a revitalizace konkrétních prostorových objektů (brownfieldů). Naším hlavním cílem je propojit nejširší pole zúčastněných stran (stakeholderů/zájemníků) a dopomoci jim ve vzájemném pochopení jejich cílů a motivací. Tím efektivní participativní plánování vždy začíná. 

                                                            NABÍDKOVÝ LIST SLUŽEB

PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

ROZVOJ OBCE

MĚSTO PRO LIDI

ZAPOJENÍ OBČANŮ

ANALÝZA POTŘEB

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

MONITORING AKTÉRŮ A KOMUNIT

foto: archiv autorů, freedlandsko.eu, IPR Praha.