Participativní a strategické plánování v prostorovém rozvoji

Situační sociální výzkum pro potřeby rozvoje měst a obcí

Společně plánovat znamená spojit se pro lepší výsledek.

Připravujeme a realizujeme akce zapojující veřejnost v územním a prostorovém plánování pro potřeby měst a obcí. Plánovací akce doplňujeme vlastními výzkumy zaměřenými na vnímání kvalit veřejného prostoru, definování hodnot, problémů a potenciálu města - to vše z pohledu jeho obyvatel.  

Věnujeme se především návrhům veřejných prostranství, kde máme zkušenosti jak s rozsáhlými několikaletými participacemi (revitalizace Císařského ostrova v Praze, Slezská ulice na Praze 3 nebo územní studie oblasti Palmovka) tak s drobnými realizacemi (náměstí Z. Braunerové v Praze, předprostor ZŠ Plamínkové na Praze 4 a mnoho dalších). 

Zaměřujeme se také na tvorbu strategických plánů rozvoje pro obce a města s výraznou složkou zapojení veřejnosti s cílem co nejvíce identifikovat veřejnost s body programu rozvoje obce. 

Jsme skupina sociálních vědců, architektů a urbanistů nabízející profesionální služby v oblasti participativního prostorového plánování a analýz stavu veřejného prostoru. Nabízíme kvalitativní i dotazníkové výzkumy. Zaměřujeme se na plánování dlouhodobého rozvoje ale i jednotlivé stavby a revitalizace konkrétních prostorových objektů (brownfieldů). Naším hlavním cílem je propojit nejširší pole zúčastněných stran (stakeholderů/zájemníků) a dopomoci jim ve vzájemném pochopení jejich cílů a motivací. Tím efektivní participativní plánování vždy začíná. 

Realizujeme projekty pro klienty různých velikostí a zaměření - obce, městské části, příspěvkové organizace, soukromé subjekty či architektonické ateliéry. 

                                                            NABÍDKOVÝ LIST SLUŽEB

PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

ROZVOJ OBCE

MĚSTO PRO LIDI

ZAPOJENÍ OBČANŮ

ANALÝZA POTŘEB

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

MONITORING AKTÉRŮ A KOMUNIT

foto: archiv autorů, freedlandsko.eu, IPR Praha.