Participativní a strategické plánování v prostorovém rozvoji

Sociální výzkum pro potřeby rozvoje měst a obcí


 • Participace s občany v prostorovém plánování od A do Z?  
 • Potřebujete vytvořit nový územní či strategický plán obce?

 • Plánujete proměnu náměstí či jiného veřejného prostoru?

 • Rozvoj obce nově a strategicky?
 • Připravujeme a realizujeme akce zapojující veřejnost v územním a prostorovém plánování pro potřeby měst a obcí. Plánovací akce doplňujeme vlastními výzkumy zaměřenými na vnímání kvalit veřejného prostoru, definování hodnot, problémů a potenciálu města - to vše z pohledu jeho obyvatel. 

Mezi naše nejvýznamnější projekty patří participativní návrh pro revitalizaci části Císařského ostrova (projekt Divoká Vltava) v Praze, podklady pro revitalizaci pražské památkové oblasti moderní architektury sídliště Baba nebo návrh nové podoby náměstí Bohumila Hrabala v Praze spojené s územní studií oblasti Palmovka

V nedávné době jsme dokončili mimořádně komplikovaný strategický plán obce Horoměřice, připravený se zapojením veřejnosti v období pandemie koronaviru. 

 • návrhy veřejných prostranství a revitalizace území
 • tvorba strategických plánů rozvoje obcí
 • kvalitativní šetření i dotazníkové výzkumy, setkání v terénu, on-line ankety a další
 • veřejné plánovací workshopy, facilitované diskuse nad mapou, komentované procházky atd.

Realizujeme projekty pro klienty různých velikostí a zaměření - obce, městské části, příspěvkové organizace, soukromé subjekty či architektonické ateliéry. 


NABÍDKOVÝ LIST SLUŽEB:

PARTICIPATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

ROZVOJ OBCE

MĚSTO PRO LIDI

ZAPOJENÍ OBČANŮ

ANALÝZA POTŘEB

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

MONITORING AKTÉRŮ A KOMUNIT

 • Potřebujete projednat územní plán nebo proměnu veřejného prostoru?

Revitalizace území, podklady pro tvorbu územního plánu, strategie sociálních a kulturních služeb obce, rekonstrukce náměstí - to je jen výsek z projektů, u nichž je účelné metodicky zapojit veřejnost. Participativní přístupy jsou potřebné nejen v zákonem určených situacích. Své místo nacházejí u mnoha (nejen) kontroverzních projektů. Jsou účelné u realizací, které významně ovlivní veřejný prostor obce, či u významných veřejných investic, které mají přinést komunitě dlouhodobý přínos.

 • Rozvoj obce nově a strategicky?

Zjistěte jaké jsou nevytěžené potenciály vaší obce, komunity, či vašeho projektu. Dobře projednaný a pochopený plán rozvoje obce umožňuje lépe se domluvit s obyvateli, určit si priority pro investice na nichž bude široká shoda. Participativní projednání umožňuje vyjít vstříc cílům místní komunity, umožňuje zapojení místních občanů, kteří mohou vložit další část energie do naplňování sdílené představy o budoucnosti města. 

 • Cesta je cíl - participace otevírá cestu k další konstruktivní komunikaci

Prověřené metody participativního plánování jasně definují role veřejnosti, investorů, zástupců obce i nadřízených orgánů. Nejedná se o chaotický zápis přání kverulantů, naopak. Participace oslabuje extrémní polohy diskuse, jelikož jejím hlavním cílem je vytvoření závěru. Participace je komunikace. Dobře zvládnutá komunikace posiluje vzájemnou důvěru mezi obyvateli a institucemi a napomáhá řešení budoucích složitých výzev v rozvoji obce.

Společně plánovat znamená spojit se pro lepší výsledek

foto: archiv autorů, IPR Praha.