MICHLE

Pro plánovanou územní studii transformačních ploch v Michli jsme připravili výzkum týkající se hodnot, které si obyvatelé Michle spojují s veřejnými prostranstvími v okolí jejich bydliště. Druhou částí je kapacitní posouzení rozvojových záměrů na vymezené území Michle. Mimo hodnoty veřejného prostoru byl výzkum věnován také řešitelným problémům, které jsou s veřejným prostorem v Michli spojovány. Podklady slouží především k pochopení významu rezidenčního bydlení v oblasti a udržitelnému řešení veřejných prostranství tak, aby byla Michle i v budoucnu oblíbeným a bezpečným místě k životu. Územní studie pro Michli je zpracovávána v roce 2019.

Michle je intenzivně obydlená část hlavního města, která si již prošla hlavní generační obměnou na místních panelových sídlištích. V současnosti je oblíbenou volbou při výběru trvalého bydlení mladých rodin. Proto potřebuje nové schéma rozvoje, nově definované potenciály a hodnoty hodné ochrany. Okolní části, především pak jedno z největších administrativních center ve střední Evropě - Bussiness Centrum Brumlovka, jsou nejrychleji rostoucí stavební projekty v hlavním městě. 


Výstupní analýzy projektu (ke stažení)   

Cíle analýzy

  • Dedukovat konfliktní momenty jednotlivých navrhovaných stavebních projektů s potřebami místního společenství.
  • Definovat hodnoty bydlení a veřejného prostoru tak, jak je vnímají lidé, kteří se v Michli každodenně pohybují a žijí. 

Antropologická studie užívání veřejného prostoru je jedním z prvních podkladových dokumentů, který do své interpretace komplexně zapojil perspektivu místní veřejnosti do společného plánování stavebního rozvoje oblasti. Studie posiluje začátek širší veřejné diskuse, která ve výsledku může eliminovat extrémní stanoviska a požadavky zainteresovaných stran (NIMBY efekt "Not In My Back Yard"). Celkově je studie příspěvkem k možné harmonické dohodě mezi obyvateli/uživateli Michle a budoucími investory ve stavebnictví.


Zadavatel: ÚMČ Praha 4

Realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

ing. arch. Kristýna Stará


foto: wikipedia commons