ÚZEMNÍ STUDIE MICHLE

Výzkum byl podkladem pro plánovanou územní studii transformačních ploch v pražské Michli. Je participací místních obyvatel, kteří se skrze výzkum vyjádřili o hlavních hodnotách a problémech spojených s místními veřejnými prostranstvími. Součástí výzkumu bylo také veřejné posouzení rozvojových záměrů městské části a soukromých investorů v oblasti. 

Podklady slouží k pochopení významu rezidenčního bydlení v oblasti a udržitelnému řešení veřejných prostranství tak, aby byla Michle i v budoucnu oblíbeným a bezpečným místě k životu. Územní studie pro Michli byla zpracována v roce 2019.

Realizace: 2017

Zpracovatel

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

ing. arch. Kristýna Stará

Zadavatel: Městská část Praha 4Výstupní analýzy projektu (ke stažení)   

Cíle analýzy

  • Dedukovat konfliktní momenty jednotlivých navrhovaných stavebních projektů s potřebami místního společenství.
  • Definovat hodnoty bydlení a veřejného prostoru tak, jak je vnímají lidé, kteří se v Michli každodenně pohybují a žijí. 

Antropologická studie užívání veřejného prostoru je jedním z prvních podkladových dokumentů, který do své interpretace komplexně zapojil perspektivu místní veřejnosti do společného plánování stavebního rozvoje oblasti. Studie posiluje začátek širší veřejné diskuse, která ve výsledku může eliminovat extrémní stanoviska a požadavky zainteresovaných stran (NIMBY efekt "Not In My Back Yard"). Celkově je studie příspěvkem k možné harmonické dohodě mezi obyvateli/uživateli Michle a budoucími investory ve stavebnictví.foto: wikipedia commons