Územní studie Palmovka

Zapojení veřejnosti a sociální výzkumy pro vytvoření ucelené koncepce rozvoje největšího pražského brownfieldu. 

Na jaře roku 2020 jsme připravili seriál veřejných projednání k vytvoření podkladu pro územní studii Palmovka zakončený širokou dotazníkovou anketou. Cílem bylo vytvořit úvodní data o široké oblasti pražské Palmovky pro níž zpracovává ateliér UNIT architekti komplexní územní studii. Projednání proběhlo v době společenských omezení spojených s covid - 19, dotazník však vygeneroval několik tisíc podnětů, které byly zpracovány a veřejně představeny. 

Pro potřeby územní studie byl na dobu 14 dnů zajištěn konzultační infokontejner umístěný přímo na hlavní křižovatce na pražské křižovatce. Tento formát nám umožnil rozšířit informaci o proběhlém plánovacím setkání a sebrat od veřejnosti odůvodněné podněty. Při participace je nutné nejen sebrat samotné nápady a podněty, ale také chápat jejich význam. Tomuto cíli jsme se terénní přítomností významně přiblížili.

Realizace: 2020

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Architektura/urbanismus:

ing. arch. Filip Titl - Unit architekti

Realizační tým zajistil:

  • On-line dotazníkovou sondu se vzorkem 372 respondentů. Dotazník obsahoval pocitové mapy, bateriové otázky a otevřené otázky k mnoha problémům. 
  • Infokontejner - 14 dnů konzultací s veřejností, urban-talk s odborníky, sběr podnětů
  • Urbanwalk - komentovaná procházka s architektem Petrem Kučerou se záznamem podnětů veřejnosti
  • Moderace dílčích jednání mezi MHMP, MČ Praha 8, IPR Praha a dalšími aktéry týkající se další strategie zapojení veřejnosti v oblasti rozvoje brownfieldu Nádraží Libeň v následujících 25 letech (liniový park, kulturně-komunitní využití území).