Územní studie Praha Nebušice

Cílem zapojení veřejnosti do vzniku územní studie bylo organické včlenění nového území do stávající zástavby, sociálního prostředí i krajiny tak, aby přinesla co nejvíce pozitiv a nedocházelo ke konfliktům se stávajícími obyvateli. Rozvojem řešeného území vznikne na jedněch z nejlukrativnějších pozemků v Praze nová čtvrť s cca 1 500 - 2 500 obyvateli, což je pro Nebušice se zhruba 3500 obyvateli významný nárůst.

Participace se zaměřila na komunikaci s majiteli dotčených pozemků, kteří v mnoha případech neúspěšně usilují o rozvoj již dvě desítky let. Na rozdíl od zahraničí je konsolidace pozemků, včetně reparcelace, spíše neočekávaným jevem, který vysoce závisí na ochotě vlastníků se dohodnout. Projekt byl proto především mediací kontaktu mezi vlastníky, v jejímž středu stojí tvorba územní studie, jako hlavního regulativu území pro budoucí výstavbu. 

Realizace: 2021 - 2022

Pořizovatel: ÚZR MHMP

Zadavatel participace: IPR Praha

Realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Bc. Martin Dolský

Realizační tým - architektura/urbanismus:

Ing. arch. David Mareš

Ing. Eduard Žaluda 

Realizační tým zajistil: 

  • Úvodní on-line webinář pro vlastníky pozemků v řešené oblasti a veřejnost
  • Dotazníkový sběr podnětů k rozvoji řešeného území (LimeSurvey) 
  • Vícestupňové projednání urbanistického návrhu 
  • Řízení komunikace v mezioborovém týmu (zpracovatel, IPR Praha, zástupci MČ Nebušice, spolky, veřejnost)
  • Dlouhodobou komunikaci s místními obyvateli a jejich efektivní zapojení do procesu návrhu
  • Informační semináře k možnostem konsolidace pozemků