Slezská ulice Praha

Slezská ulice na pražských Vinohradech je převážně obytnou ulicí mezi dvěma významnějšími dopravními a obchodními třídami Vinohradskou a Korunní. Slezská má potenciál být klidnou rezidenční ulicí s pobytovými kvalitami a lokální identitou. Současné dopravní řešení, stav chodníků ani mobiliáře však potenciálu neodpovídají. Obrubníky, zábradlí, stožáry uprostřed chodníku, nevhodně parkující auta i chybějící stromy jsou problém z hlediska pěšího pohybu, vizuálního dojmu i chuti obyvatel v ulici pobývat.

Městská část Praha 3 proto zadala zpracování koncepční studie revitalizace Slezské ulice včetně dvoustupňového projednání s veřejností. Participace je nedílnou součástí procesu přípravy koncepční studie, kterou zpracovává tým Ing. arch Davida Mareše z ateliéru třiarchitekti. Nové uspořádání Slezské by mělo přinést zklidnění tranzitní automobilové dopravy, pohodlnější prostor pro pěší pohyb a jízdu na kole, doplnění zeleně a vytvoření pobytových míst např. v předprostoru základní a mateřské školy.


Realizace: 2020 - 2021

Zpracovatel participace: Hanus konzultace a analýzy, Mgr. Reza Vlasáková

Zadavatel: Městská část Praha 3

Architektura/urbanismus:  třiarchitekti - Ing. arch. David Mareš


Realizační tým zajistil:

  • primární sběr podnětů veřejnosti formou on-line anketního průzkumu se vzorkem 600 respondentů (distanční forma z důvodu pandemie nemoci Covid-19)

  • obsahovou analýzu potřeb obyvatel ve vztahu k veřejnému prostoru Slezské

  • SWOT analýzu a pocitovou mapu lokality ve formě veřejně dostupné mapové aplikace

  • veřejné představení návrhu a zpětnovazební projednání distanční formou (z důvodů pandemických opatření)

Výstupní zpráva z průzkumu