DIVOKÁ VLTAVA - CÍSAŘSKÝ OSTROV PRAHA

Pro Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy zajišťujeme již druhým rokem dlouhodobý seriál participativních plánování a prezentací k revitalizaci největšího pražského ostrova v projektu Divoká Vltava. Tento projekt je nejenom samostatným krajinným celkem mezi dvěma významnými částmi města (pražským parkem Stromovka a Trojou), nově pojednané území bude v budoucnu zakomponováno do rodícího se největšího pražského parku Trojská kotlina. Divoká Vltava je koncepčním výsekem z celkové rekonstrukce celé trojské kotliny na obou stranách řeky. 

Klíčovým aspektem v tomto projektu je propojit vklad veřejnosti s potřebami mnoha silných místních stakeholderů (městské části Troja, magistrátem hl. města Prahy, spolkem pro Trojskou kotlinu, Povodím Vltavy, provozy čistíren odpadních vod a dalších). Projekt úprav břehů Císařského ostrova a koryta řeky Vltavy v nejcennějším místě původní peřeje mezi trojským jezem a Podhořím navazuje na další projekty tvorby lužního parku na trojském břehu, stavby nového slalomářského kanálu v Troji, vybudování několika nových lávek pro pěší dostupnost zoologické a botanické zahrady z okolních městských částí. 

Projekt je ale především příležitostí pro obyvatele města jak společně vytvořit zadání pro tvorbu nového, unikátního veřejného prostoru, který by mohl být precedentem pro další rozvoj celé kotliny. A v čem může být příkladem? Především v propojení lidského provozu s nerušeným, přirozeným životem kolem řeky. Botanicky i biologicky je trojská kotlina velmi cenná. Především vodní živočichové a vodní ptactvo našli v této lokalitě celoroční útočiště. Nyní hledáme způsoby jak nabídnout obyvatelům města více možností pro trávení volného času na ostrově, snažíme se zakomponovat provoz linky vodní čištírny do života ostrova a vymyslet další opatření zpříjemňující obyvatelům Prahy pohyb a pobyt v této lokalitě. 

Zajišťujeme: 

  • dvojstupňové participativní plánování pro veřejnost (zapracování podnětů do projektu + veřejné odborné zdůvodnění)
  • analýzu potřeb obyvatel Troji směrem k veřejnému prostoru
  • komunitní monitoring (seznam místních stakeholderů)
  • plánovací stánky pro sběr podnětů k vybraným územím
  • plánovací workshopy s žáky základních a středních škol
  • komunitní procházku po místech lokální historické paměti se záznamem
  • on-line dotazníkové šetření k návrhům na revitalizaci území
  • veřejné přednášky, konzultace s projektanty a pracovním týmem


Výstupní analýzy projektu (ke stažení) 

zadavatel: Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

ing. arch. Kristýna Stará

ing. arch. Marek Bečka

Mgr. Alica Brendzová

Dalibor Naar
foto: IPR Praha, archiv autorů.