O NÁS

Hanus konzultace & analýzy je síť spolupracujících specialistů z oblasti participativního plánování, antropologie města, urbanismu a architektury, kteří pod vedením Lukáše Hanuse nabízí služby především v oblasti participativního plánování a strategického plánování měst a obcí. 

Lukáš Hanus Ph.D. je sociální antropolog, který se od roku 2012 věnuje systematickému zapojování občanů především do rozvoje veřejného prostoru českých měst a obcí. Je zakladatelem spolku Anthropictures, který se věnoval využití teoretických znalostí sociálních věd, především sociální antropologie, při zapojení odborné i laické veřejnosti do řízení a rozvoje měst a obcí. 

Od roku 2016 se Lukáš Hanus věnuje samostatné projektové práci především v regionu Prahy a jejího okolí. Nabízenými službami přispívá k definování veřejného zájmu na rozvoji obce za účasti místní veřejnosti, zastupitelů městské části, investorů a dalších stakeholderů z organizací hl. města Prahy. Kromě městských částí Praha 3, Praha 4, Praha 7 a Praha - Troja spolupracuje především s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy, stavebními investory (PASSERINVEST GROUP a.s., Skanska Reality a.s.) a mnoha architektonickými studii. 

Přednáší na Ústavu Etnologie UK, kde vyučuje kurz Aplikovaná antropologie v prostorovém plánování měst a obcí. Příležitostně publikuje texty odborné i populární texty na téma participativního plánování rozvoje města a obcí. 

Kontakt: lukas.hanus@hanuska.net


Další spolupracovníci

Mgr. Reza Vlasáková

Mgr. Martin Veselý Ph.D. 

Ing. arch. Kristýna Stará Ph.D. 

MgA. Dalibor Naar

Ing. arch. Marek Bečka