O NÁS

Hanus konzultace & analýzy je síť spolupracujících specialistů z oblasti participativního plánování, sociální a urbánní antropologie, urbanismu a architektury, kteří pod vedením Lukáše Hanuse nabízí služby především v oblasti participativního plánování a strategického plánování měst a obcí. 

Lukáš Hanus Ph.D. je sociální antropolog, který se od roku 2012 věnuje vytváření a rozvíjení pokročilých nástrojů občanské participace. V roce 2012 založil společně s Pavlem Boreckým a Michalem Pavláskem spolek Anthropictures, který se věnuje využití teoretických znalostí sociálních věd, především sociální antropologie, při zapojení odborné i laické veřejnosti do řízení a rozvoje měst a obcí. Jádrem činnosti spolku je využití terénního antropologického výzkumu komunit a jejich potřeb pro účely udržitelného rozvoje. Spolek vedl do roku 2016, kdy za projekt lokální komunitní koordinace, podpořeného nadací NROS získal v úzké spolupráci s městkou částí Praha 14 a organizací Praha 14 kulturní p.o. ocenění dobré praxe od Národní sítě zdravých měst ČR.

Od roku 2016 se Lukáš Hanus věnuje samostatné projektové práci především v regionu městské části Prahy 4 a Prahy - Troje. Nabízenými službami přispívá k definování veřejného zájmu na rozvoji obce za účasti místní veřejnosti, zastupitelů městské části, investorů a dalších stakeholderů z organizací hl. města Prahy. Kromě městské části Praha 4 spolupracuje také se stavebními investory (PASSERINVEST GROUP a.s., Skanska Reality a.s.) a několika architektonickými studii. 

Zkušenosti s dlouhodobým plánováním založeném na úzkém kontaktu s místními komunitami a jejich zapojením do plánování a řízení rozvoje města naplno využívá při spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy v projektu revitalizace největšího pražského ostrova v projektu Divoká Vltava a konzultacích o zapojení veřejnosti do rozvoje celé trojské kotliny. 

Lukáš Hanus Ph.D. přednáší na Ústavu Etnologie UK, příležitostně publikuje texty odborné i populární texty na téma participativního plánování rozvoje města a obcí.