Výstavba na pozemku LTC 1927 Praha – Michle

Realizujeme veřejný participativní návrh nové architektonické podoby výstavby na pozemku ležícím na rohu Vyskočilovi a Michelské ulice v Michli. Jedna z největších tuzemských developerských a investičních skupin PASSERINVEST GROUP a.s. zde chce pokračovat v rozvoji Bussines Centra Brumlovka. K tomuto procesu se rozhodla přizvat také veřejnost v dvoustupňovém participačním plánování. 

Pozemek je v mimořádně exponovaném místě kde je třeba řešit celoměstské i lokální dopravní, infrastrukturní i ekologické výzvy. Michle je z velké části transformační území, ve kterém je třeba velmi citlivě moderovat diskusi o veřejném prostoru. V budoucnosti bude velká část oblasti procházet značným stavebním rozvojem, což s sebou přinese i nutnost řešit dopravní obslužnost lokality vymezené kapacitními tahy Jižní spojky, severojižní magistrály a Michelské ulice. 


zadavatel: PASSERINVEST GROUP a.s.

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Ing. arch. Markéta Hugová


Realizační tým zajistil: 

 • Výzkum hodnot území a potřeb místních stakeholderů.
 • Sestavení pracovní skupiny z řad investora, zástupců městské části, veřejnosti, případně zástupců odborných a nadřízených institucí (MHMP, IPR apod.).
 • analytické plánovací setkání s veřejností.
 • ověřovací plánovací setkání s veřejností - zpětná vazba k připraveným variantám (variantě) projektu.
 • Veřejná prezentace finální verze projektu.


Cíle projektu:

 • Vypracování základní shody mezi nejdůležitějšími stakeholdery v pracovní skupině projektu.
 • Sběr základních podnětů o vnímání současné podoby území, a současném užívání okolního veřejného prostoru od místních obyvatel.
 • Sběr podnětů a návrhů k revitalizaci prostoru tenisových kurtů.
 • Představit projekt revitalizace areálu veřejnosti a významným stakeholderům (obyvatelům ze sousedství, místním institucím, potenciálním kupcům a pronajímatelům atd.).
 • Vytvořit variantní návrhy, či koncepční návrh, revitalizace prostoru a podrobit ho konstruktivní veřejné kritice v participativním plánování.
 • Veřejná prezentace finálního návrhu projektu s vysvětlením.
 • Navázání komunikace s místními stakeholdery.
 • Prevence možného NIMBY efektu ("not in my back yard") - protestních hnutí blokujících výstavbu.
 • Posílení identifikace veřejnosti s projektem.