VELTRUSY - Dotazníkové šetření

Město Veltrusy dlouhodobě zvažuje realizaci místního multifunkčního centra, které by nabídlo zázemí pro některé klíčové služby občanské vybavenosti. Zdravotnické středisko, multifunkční sál, klubovny, stacionář pro seniory. Pouze výsek z možností objektu, který by se mohl stát rozbuškou dalšího rozvoje stále rostoucího města v atraktivní vzdálenosti k regionálním centrům (Praha, Kralupy nad Vltavou). 

Reprezentativní dotazníkové šetření bylo zaměřeno na výzkum veřejného mínění týkající se deficitů služeb občanské vybavenosti. Testovali jsme zda je myšlenka multifunkčního centra pro místní obyvatele atraktivní, investice do něho zdůvodnitelná, a zda by mělo vyrůst v objektu novém, či by měl být zrekonstruován některý ze starších objektů. 

Vzorek obyvatel byl vybrán kvótním výběrem dle procentuálního zastoupení v jednotlivých věkových skupinách. Sběr proběhl kontaktní formou přímo na ulici, což zajistilo takřka 100% naplnění zamýšleného vzorku respondentů. Zvolili jsme náročnější metodu sběru, která ovšem zaručuje vysokou návratnost a kontrolu nad zkreslením u nekontaktního sběru (např. v on-line dotaznících). 

Zajistili jsme:

  • sestavení koncepce výzkumu a vytvoření formuláře dotazníku ve spolupráci s místní samosprávou, testování dotazníku
  • osobní sběr 120 dotazníků ve Veltrusech a jejich přepis do elektronické šablony
  • příprava, realizace a vyhodnocení internetové ankety na stejné téma
  • vyhodnocení výsledků dotazníku
  • vytvoření závěrečné zprávy z výsledků reprezentativního dotazníkového šetření a internetové ankety
  • konzultace a prezentace výsledků dotazníku na setkání s veřejností

zadavatel: město Veltrusy

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Alica Brendzová