VELTRUSY - Dotazníkové šetření

Město Veltrusy dlouhodobě zvažuje realizaci místního multifunkčního centra, které by nabídlo zázemí pro některé klíčové služby občanské vybavenosti. Zdravotnické středisko, multifunkční sál, klubovny, stacionář pro seniory. Pouze výsek z možností objektu, který by se mohl stát rozbuškou dalšího rozvoje stále rostoucího města v atraktivní vzdálenosti k regionálním centrům (Praha, Kralupy nad Vltavou). Reprezentativní dotazníkové šetření bylo zaměřeno na výzkum veřejného mínění týkající se deficitů služeb občanské vybavenosti. Testovali jsme zda je myšlenka multifunkčního centra pro místní obyvatele atraktivní, investice do něho zdůvodnitelná, a zda by mělo vyrůst v objektu novém, či by měl být zrekonstruován některý ze starších objektů. 

zadavatel: město Veltrusy

zpracovatel: Archum architekti s.r.o.

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Alica Brendzová

Realizační tým zajistil:

  • sestavení koncepce výzkumu a vytvoření formuláře dotazníku ve spolupráci s místní samosprávou, testování dotazníku
  • osobní sběr 120 dotazníků ve Veltrusech a jejich přepis do elektronické šablony
  • příprava, realizace a vyhodnocení internetové ankety na stejné téma
  • vyhodnocení výsledků dotazníku
  • konzultace a prezentace výsledků dotazníku na setkání s veřejností