Územní studie Letňany - Kbely

Zapojení občanů do nové koncepce VRÚ (velkého rozvojového území) v Praze Letňanech. Přepracování koncepce tzv. "úřednické čtvrti" do podoby dostupné, udržitelné čtvrti budoucnosti. Nová vize pro východoseverní část Prahy.

Rozlehlé území na konečné metra "C" Letňany, se řadí vedle brownfieldu Palmovka, Bubny - Zátory a Vysočany k největším rozvojovým územím na území hlavního města. Území je zatěžkáno mnoha historickými plány od olympijské vesnice z přelomu tisíciletí až po plán na monofunkční úřednickou čtvrť z konce druhé dekády. Rada hl. města Prahy zadala v létě 2022 pokyn k vypracování územní studie na vytvoření nové čtvrti, která by měla po 50 letech od výstavby prvních modernistických sídlišť na severní terase Prahy doplnit občanskou vybavenost a nastartovat rozvoj v této oblasti novým, udržitelným způsobem. Je třeba nastavit standard pro život v roce 2050 a dále. Přirozenou součástí je zapojení obyvatel hned 4 pražských čtvrtí do plánování (Letňany, Prosek, Kbely a Krocínka).


Realizace: 2022 - 2023

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D. - HanusKA

Bc. Martin Dolský

Bc. Klára Staňková

Veronika Kličková

Zuzana Hvězdová

Architektura/urbanismus:

ing. arch. Lukáš Houser - IPR Praha

ing. arch. Pavlína Suchá - IPR Praha

Celkové náklady na participaci: 715 tis. Kč

Realizační tým zajistil:

  • Komunikační strategie - projekt se rodil v době před komunálními volbami, bylo proto nutné vytvořit komunikační postup nejen pro lokálních veřejnost třech městských částí, ale také pro místní samosprávy, orgány MHMP a jeho odborů. 
  • Antropologický výzkum užívání veřejných prostranství - souběžný dlouhotrvající výzkum ve 4 městských částech s cílem odvodit potřeby obyvatel okolních městských částí
  • Seriál plánovacích workshopů - cílové skupiny místních obyvatel, firemních aktérů, stakeholderů a lokálních politických představitelů
  • On-line dotazníkovou sondu se vzorkem 372 respondentů. Dotazník obsahoval pocitové mapy, bateriové otázky a otevřené otázky k mnoha problémům. 
  • Moderace dílčích jednání mezi MHMP, MČ Praha 9, MČ Praha 12, MČ Praha - Kbely, IPR Praha a dalšími aktéry. 

Fotogalerie