Analýza subjektivního vnímání bezpečnosti v lokalitě stanice metra Háje a okolí

Pro Otevřenou společnost o.p.s jsme připravili výzkum subjektivně vnímané kriminality uživateli prostoru obchodního centra u stanice metra Háje, tzv. "rampy". Výzkum monitoruje prostor rozsáhlého komplexu stance metra Háje, přestavěného krytého garážového stání, na centrum služeb a obchodu. Proběhlo dotazníkové šetření se 150 respondenty. Výsledek poukázal na nejkonfliktněji vnímaná místa ve veřejném prostoru, které si do budoucna zaslouží architektonickou intervenci. 

https://www.otevrenaspolecnost.cz/blog/2181-analyza-pocitu-bezpeci-obyvatel-v-okoli-metra-haje-20-se-mistu-radeji-vyhne

Zajistili jsme: 

  • Konzultace - setkání v lokalitě a definování výzkumných otázek.
  • Metodika sběru dat - vypracování dotazníku a konzultace metodiky.
  • Analýza dat a závěrečná zpráva z výzkumu.
Výstupní analýza projektu (ke stažení)    

Obsah a cíle projektu

  • zhodnotit subjektivně vnímanou bezpečnost v oblasti tzv. "rampy", neoficiálního nákupního střediska v okolí stanice metra Háje na Praze 11. 
  • porovnat subjektivně vnímané bezpečí ze strany několika různých skupin uživatelů obchodního domu

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na několik navzájem se ovlivňujících momentů konzumace veřejného prostoru v oblasti metra Háje. Tento přístup je v současnosti využíván jako sociálními vědci, tak urbanisty a architekty, kteří se snaží vtělit do návrhu veřejného prostoru uživatelskou komunitní poptávku. 

Žádný veřejný prostor nebude nikdy vyhovovat všem lidem. Jeho řešení je ale velmi variabilní a pocit bezpečí je skoro vždy v souladu s funkčními požadavky na tento prostor. Pokud je veřejný prostor kvalitně strukturovaný, potom je subjektivní pocit ohrožení bezpečnosti v průměru nižší, jelikož si k němu lidé vytvořili vztah, či se s ním rovnou identifikovali. Rozdíl mezi "my" a "oni", který si každý člověk jako člen společnosti neustále vytváří, není zaměřen jen na lidi či skupiny lidí. Stejně tak je možné se dívat i na veřejný prostor, který se pro své kvality a soulad s uživatelskými potřebami buď stává součástí obývaného lidského prostoru a výrazným činitelem kvality života, nebo se stává odmítaným, přehlíženým či vytěsňovaným tématem. 


Zpracovatel: Anthropictures z.s.

Zadavatel: Otevřená společnost o.p.s.

Realizace:  Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.


foto: wikipedia commons.