Říčany - Masarykovo náměstí

Předměte projektu byla příprava podkladů pro plánovanou architektonickou soutěž na revitalizaci hlavního říčanského náměstí - Masarykova náměstí.  V projektu jsme ve vrcholící době sociálních uzávěrek sebrali pomocní on-line dotazníku podněty do obyvatel vázajících se k současnému stavu náměstí a přání na jeho úpravu. 

V úzké spolupráci se zadavatelem vznikl dotazník pokrývající 190 respondentů, především z řad obyvatel města. Podklad bude poskytnut soupeřícím architektonickým ateliérům pro vytvoření soutěžního návrhu úprav náměstí, které by byly v souladu s potřebami jeho uživatel. 

Realizace: 2021

Zpracovatel: Hanus - konzultace a analýzy

Zadavatel: Obec Říčany

Realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.


Realizační tým zajistil: 

  • Dotazníkový sběr návrhů na řešení veřejných prostranství, turistické infrastruktury a prostupů městskou krajinou
  • Konzultace podoby architektonické soutěže na revitalizaci náměstí