Výzkum pro potřeby zapojení veřejnosti v rozvoji nadzemní části stanice metra D Nemocnice Krč 

Realizační tým připravil výzkum aktérsky vnímaných hodnot veřejného prostoru na sídlišti Krč. Byl podkladem pro několik následujících události participativního plánování s veřejností týkajících se rozvoje nadzemních částí stanic metra linky D a souvisejících rezidenčních oblastí. 

Cílem procesu participace, kterého byly výzkumy metodickým začátkem, byla efektivní spolupráce mezi orgány státní správy, odbornou a laickou veřejností na návrhu nové podoby okolí stanice Nemocnice Krč. Návrh aspiroval na konsensus vyplývajících z požadavků a potřeb místních obyvatel, stejně jako rozvojových plánů hlavního města Prahy a městské části Praha 4.

Zpracovatel: Atelier L, s.r.o.

Zadavatel: UMČ Praha 4

Realizační tým:

ing. arch. Jana Langerová

ing. arch. Markéta Hugová

ing. arch. Petr Klápště Ph.D.

Realizační tým - sociální výzkum:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Alica Brendzová

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

Realizační tým zajistil: 

 • Úvodní identifikace a screening místního prostředí
 • Komunitní monitoring formálních a neformálních aktérů
 • Kvalitativní antropologický výzkum aktérsky vnímaných hodnot veřejného prostoru
 • Dotazníkové šetření potřeb obyvatel sídliště Krč a přilehlého okolí
Výstupní analýza projektu (ke stažení) 

Harmonogram projektu: 

A. Úvodní identifikace a screening místního prostředí

 • rešerše Sčítání lidu, domů a bytů 2011
 • historický vývoj urbanizace oblasti
 • demografická analýza
 • rešerše dopravní infrastruktury a jejího využití
 • rešerše integrovaných služeb a obchodů oblasti

B. Komunitní monitoring formálních a neformálních aktérů

 • vyčerpávající seznamu místně aktivních institucí, spolků, sdružení a iniciativ a charakteristika jejich činnost
 • 20 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s představiteli místních organizací 
 • mapový monitoring institucí včetně sféry působení jejich činnosti ve veřejném prostoru
 • seznamu vybraných neformálních komunitních kolektivů a aktivních jedinců

C. Dotazníkové šetření potřeb místních obyvatel

 • přípravu dotazníku 
 •  testování dotazníku 
 • sběr dat na vybrané populaci kvótním výběrem 
 • vyhodnocení dotazníku
 • prezentace výsledků 
foto: IPR Praha, creative commmonsm archiv autorů.