Trojský břeh a ochrana ZOO Praha

V rámci revitalizace oblasti Trojské kotliny byl veřejnosti představen také projekt úprav Trojského břehu podél Zoologické zahrady. Návrh počítá s řešením protipovodňové ochrany ZOO v místě dnešního oplocení areálu a pracuje s terénem stávajícího břehu od Trojského zámku směrem do Podhoří. Cílem je vytvořit přívětivější podobu pobřežního pásu pro návštěvníky a zároveň podpořit a rozšířit plochy pro divokou přírodu a přirozené působení řeky. 

Pobřežní pás je zde poměrně úzký, přitom je však třeba v tomto území sladit mnoho aktivit a funkcí. Vede tudy oblíbená a kapacitně vytížená vycházková trasa a cyklostezka, zároveň se v tomto místě nacházejí biotopy divoké přírody (migrace vzácných užovek, hnízdění vodních ptáků, fauna a flora blízkého skalního masivu, říčního břehu, rákosin a mělčin). Projekt počítá také s úpravou prostoru parkoviště před Trojským zámkem. Na místě dnešního parkoviště a masivní nájezdové rampy před vstupem do ZOO navrhuje vytvoření pohodlné cesty a pobytové plochy s terasovitým přístupem k vodě.


Realizace: 2020 - 2021

Zpracovatel participace: Hanus konzultace a analýzy, Mgr. Reza Vlasáková

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Architektura/urbanismus: Projektil architekti


Realizační tým zajistil:

  • komentovanou vycházku a veřejné představení návrhu

  • primární sběr podnětů veřejnosti formou on-line anketního průzkumu se vzorkem 315 respondentů (distanční forma z důvodu pandemie nemoci Covid-19)

  • obsahovou analýzu podnětů a potřeb veřejnosti vzhledem k návrhu řešeného prostoru