Revitalizace předprostoru ZŠ PLAMÍNKOVÉ na Praze 4

Při plánování nové podoby předprostoru ZŠ Plamínkové na Praze 4 museli být její žáci, každodenní uživatelé tohoto prostranství, na  prvním místě. Městská část na základě vypracovaného generelu veřejných prostranství na Praze 4 identifikovala plácek před základní školou jako jednu z priorit pro revitalizaci. Děti v prostoru tráví denně mnoho času. Čekáním na školní vyučování, hrou mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, čekáním na rodiče i kamarády. I přesto, že místo je dětmi využíváno pouze vymezenou část dne, bylo nejdůležitější, aby se zde právě tito uživatelé cítili dobře, bezpečně a řešení prostoru naplňovalo jejich potřeby. 

Při plánování jsem se zaměřili nejen na potřeby dětí, ale také na jejich bezpečnost, kapacitu prostoru, možnosti prostupnosti širším celkem sídliště Pankrác. V neposlední řadě bylo potřeba zohlednit nenaplněné potřeby základní školy (místo pro nástup do výletních autobusů) a propojení sportovního areálu školy s cílovým prostranstvím. 

realizace: 2018

participace: Hanus konzultace & analýzy

zpracovatel: ing. arch. David Mareš

zadavatel: ÚMČ Praha 4

realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Ing. arch. Markéta Hugová

Mgr. Alica Brendzová

Bc. Vladimír Votava


Výstupní analýza projektu (ke stažení) foto: archiv autorů.