Seifertova ulice - Praha

Zapojení veřejnosti do územní studie rekonstrukce ůležitého pražského bulváru Seifertovy ulice na Žižkově s pilotním zapojením hospodaření s dešťovou vodou do profilu města. 

Takřka dvouletý participativní projekt zapojil více jak tisíc obyvatel města v několika krocích. Participace občanů probíhala v jedné nejzalidněnější části hlavního města, tepajícího městského bulváru. Seifertova ulice v Praze je jednou z nejvýznamnějších městských tříd s mimořádným dopravním významem. Revitalizace tramvajových kolejí (DPP) otevřela možnost rekonstrukce veřejného prostoru celé druhé části Seifertovi ulice. Součástí návrhu je adaptace této ulice na dopady extrémních dešťů, které zde pravidelně působí značné škody. Začlenění prvků nakládání s dešťovou vodou mají být šancí pro významný pražský bulvár, jak se adaptovat na klimatickou změnou, a proměnit veřejný prostor do oblíbenější, navštěvovanější a zelenější podoby. 


Projekt zapojení veřejnosti do urbanistické studie je mimořádný tím, že dochází ke komplexní změně veřejného prostoru na celé délce Seifertovy ulice v plně stabilizovaném a intenzivně zaužívaném prostředí pražského Žižkova. Do tohoto prostředí sestávající se z parkových prostor, uliční sítě a celého povodí žižkovské stráně jsou naprojektovány rozsáhlé prvky zadržování dešťové vody, které by měly místu pomoci v tom, aby v něm bylo obyvatelům příjemně v každém ročním období. 

Realizace: 2021 - 2022

Zpracovatel: Archum architekti s.r.o., AQUA PROCON s.r.o

Zadavatel: IPR Praha

Realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Realizační tým - architektura/urbanismus:

ing. arch. Šimon Vojtík

ing. arch. Michal Petr

Vodohospodářství 

Ing. Tomáš Metelka

Celkové náklady na participaci: 365 tis. Kč

Výstupní analýzy projektu (ke stažení)  

Realizační tým zajistil: 

  • Kompletní dvoustupňový participační proces
  • Informační kampaň - infokontejner
  • Dlouhodobou komunikaci s místními obyvateli a jejich efektivní zapojení do procesu návrhu
  • Monitoring komunitních aktérů (obyvatelé, uživatelé veřejných prostranství)
  • Dotazníkový sběr návrhů na řešení veřejných prostranství, turistické infrastruktury a prostupů městskou krajinou
  • Zpětnovazebné projednání architektonicko/urbanistického návrhu 
  • Komentované sběrné architektonické vycházky
  • Řízení komunikace v mezioborovém týmu (zpracovatel, IPR Praha, zástupci MČ Praha 3, spolky, veřejnost)