Povltavská promenáda

Inovativní strategická studie pro koordinovaný krajinný a správní rozvoj okolí Povltavské ulice spojený s zprovozněním nového tunelového komplexu nového pražského silničního okruhu. 

Na jaře roku 2020 jsme připravili seriál veřejných projednání k vytvoření podkladu pro územní studii Palmovka zakončený širokou dotazníkovou anketou. Cílem bylo vytvořit úvodní data o široké oblasti pražské Palmovky pro níž zpracovává ateliér UNIT architekti komplexní územní studii. Projednání proběhlo v době společenských omezení spojených s covid - 19, dotazník však vygeneroval několik tisíc podnětů, které byly zpracovány a veřejně představeny. 

Pro potřeby územní studie byl na dobu 14 dnů zajištěn konzultační infokontejner umístěný přímo na hlavní křižovatce na pražské křižovatce. Tento formát nám umožnil rozšířit informaci o proběhlém plánovacím setkání a sebrat od veřejnosti odůvodněné podněty. Při participace je nutné nejen sebrat samotné nápady a podněty, ale také chápat jejich význam. Tomuto cíli jsme se terénní přítomností významně přiblížili.

Realizace: 2022

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Bc. Martin Dolský

Architektura/urbanismus:

ing. Štěpán Špoula

Celkové náklady na participaci: 310 tis. Kč. 

Realizační tým zajistil:

  • On-line dotazníkovou sondu se vzorkem 372 respondentů. Dotazník obsahoval pocitové mapy, bateriové otázky a otevřené otázky k mnoha problémům. 
  • Infokontejner - 14 dnů konzultací s veřejností, urban-talk s odborníky, sběr podnětů
  • Urbanwalk - komentovaná procházka s architektem Petrem Kučerou se záznamem podnětů veřejnosti
  • Moderace dílčích jednání mezi MHMP, MČ Praha 8, IPR Praha a dalšími aktéry týkající se další strategie zapojení veřejnosti v oblasti rozvoje brownfieldu Nádraží Libeň v následujících 25 letech (liniový park, kulturně-komunitní využití území). 
  • Implementační plán strategie - koordinace městských projektů mezi DOSS (TSK, FHS UK, Povodí Vltavy, Nemocnice Bulovka, Praha 8, Praha - Troja, Praha 9 a dalšími).