REVITALIZACE NÁMĚSTÍ - PRAHA HOSTAVICE

Projekt revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové vznikl jako součást projektu tzv. "lokální komunitní koordinace" spolku Anthropictures z.s. Revitalizace je výsledkem dlouhodobé komunitní práce zaměřené na systematické zapojení veřejnosti do plánování rozvoje Prahy 14. 

Ostrý sousedský konflikt podnítil požadavek jedné skupiny novousedlíků na pražském předměstí v Hostavicích po novém řešení jediného náměstí v okolí na multifunkční sportoviště. Díky dobré znalosti komunitního koordinátora oblasti Lukáš Hanuse se podařilo brzy navázat kontakt s oběma petičními iniciativami a přivést je za účasti představitelů městské části Praha 14 k jednomu stolu. 

Na základě společného setkání tří stran byl Odborem dopravy a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14 zpracován návrh revitalizace nám. Z. Braunerové a dvě variantní řešení bezpečné cesty pro pěší z nám. Z. Braunerové k parku v ulici Pilská.


zpracovatel: Anthropictures z.s.

zadavatel: ÚMČ Praha 14, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Michal Lehečka

Mgr. Barbora Bírová

Výstupní analýza projektu (ke stažení) foto: Praha 14, Google.