REVITALIZACE NÁMĚSTÍ - PRAHA HOSTAVICE

Projekt revitalizace náměstí Zdeňky Braunerové vznikl jako součást projektu tzv. "lokální komunitní koordinace" spolku Anthropictures z.s. Revitalizace výsledkem dlouhodobé komunitní práce zaměřené na systematické zapojení veřejnosti do plánování rozvoje Prahy 14. 

Ostrý sousedský konflikt podnítil požadavek jedné skupiny novousedlíků na pražském předměstí v Hostavicích po novém řešení jediného náměstí v okolí na multifunkční sportoviště. Radikálně proti se postavila skupina obyvatel vilových domů po obvodu náměstí, kteří se těšili z relativního klidu místa. Díky dobré znalosti komunitního koordinátora oblasti Lukáš Hanuse se podařilo brzy navázat kontakt s oběma petičními iniciativami a přivést je za účasti představitelů městské části Praha 14 k jednomu stolu. Projednání předcházely dvě schůzky, na nichž byli přítomni zástupci tří stran: občané podporující stavbu multifunkčního sportoviště na nám. Z. Braunerové, zástupci skupiny občanů vystupující proti výstavbě multifunkčního sportoviště a zástupci MČ Praha 14. Na základě prvního společného setkání tří stran byl Odborem dopravy a ochrany prostředí ÚMČ Praha 14 zpracován návrh revitalizace nám. Z. Braunerové a dvě variantní řešení bezpečné cesty pro pěší z nám. Z. Braunerové k parku v ulici Pilská.

Důslednou mediací sporu jsme se velmi rychle dostali ke shodě na participativním návrhu řešení náměstí za účasti obou zájmových táborů, a ve veřejném projednání i veškeré další zainteresované veřejnosti. V rámci následujících 4 měsíců vznikl základní návrh nového uspořádání náměstí, které bylo taktéž veřejně projednáno. 

Dobrá znalost místních stakeholderů umožnila nadále nekonfliktní řešení funkčního využití náměstí. 

Výstupní analýza projektu (ke stažení) 

zpracovatel: Anthropictures z.s.

zadavatel: ÚMČ Praha 14, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Mgr. Michal Lehečka

Mgr. Barbora Bírová


foto: Praha 14, Google.