Osada Baba

Zapojení veřejnosti do komplexních úprav veřejného prostoru pražského sídliště Baba, jedné z nejvýznamnějších světových architektonických památek funkcionalismu. 

Zadání pro koncepční studii území. Tvorba participativního architektonického a urbanistického návrhu týkající se citlivé obnovy veřejných prostranství v památkově chráněném obytném souboru Baba v souladu se současnými potřebami obyvatel.  Participace probíhala ve velmi konzervativním prostředí mnoho let zanedbávané architektonické památky. Proces bral zvláštní zřetel na koncepci turistického ruchu v oblasti a její vyvážení s potřebami místních obyvatel.  

Participace úprav veřejných prostranství, pobytových ploch, krajinářských návrhů i koncepce udržitelného turismu v oblasti. V nelehké době plné protipandemických opatření jsme vytvořili vícestupňové on-line projednání zaručující veřejnosti propojení s multioborovým týmem zpracovatelů studie a vytvoření společného návrhu. 

Realizace: 2020 - 2021

Zpracovatel: Archum architekti s.r.o.

Zadavatel: IPR Praha

Realizační tým - participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Realizační tým - architektura/urbanismus:

ing. arch. Šimon Vojtík

ing. arch. Michal Petr

ing. Markéta Pešíčková

Celkové náklady na participaci: 340 tis. Kč

Realizační tým zajistil: 

  • Informační kampaň formu webináře pro veřejnost
  • Dlouhodobou komunikaci s místními obyvateli a jejich efektivní zapojení do procesu návrhu
  • Monitoring komunitních aktérů (obyvatelé, uživatelé veřejných prostranství)
  • Dotazníkový sběr návrhů na řešení veřejných prostranství, turistické infrastruktury a prostupů městskou krajinou
  • Zpětnovazebné projednání architektonicko/urbanistického návrhu 
  • Řízení komunikace v mezioborovém týmu (zpracovatel, IPR Praha, zástupci MČ Praha 6, spolky, veřejnost)