Revitalizace náměstí Bohumila Hrabala Praha

V roce 2020 jsme připravili participativní plánování nové podoby náměstí Bohumila Hrabala pro MČ Praha 8 a projektanty UNIT architekti. Součástí návrhu byly také prvky adaptace na klimatickou změnu a nakládání s dešťovou vodou. Největší náměstí v oblasti je v takovém stavu, že někteří obyvatelé ani nevědí, že se o náměstí jedná. Hledali jsme celkově novou podobu spojenou s novou identitou Libně pro následující století. Palmovka má potenciál stát se včetně náměstí B. Hrabala jedním z nových centrem hlavního města. Návrh náměstí respektoval návrh soukromé výstavby projektu Palmovka ONE na půdorysu původního autobusového nádraží Palmovka. 

Kromě 14 dnů trvajícího plánovacího infokontejneru proběhla komentovaná sběrná procházka s architektem Petrem Kučerou a především pak samotné plánování, které se uskutečnilo za přísných hygienických opatření v době společenského lockdownu těsně před letními prázdninami tohoto roku. 

Realizace: 2020

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy pro MČ Praha 8

Participace:

Mgr. Lukáš Hanus. Ph.D.

Mgr. Reza Vlasáková

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

MgA. Dalibor Naar

Architektura/urbanismus:

ing. arch. Filip Titl - Unit architekti

Realizační tým zajistil:

  • Veřejné participativní plánování - formou kulatých pracovních stolůl s účastí více než 50 účastníků.
  • Veřejné participativní projednání - Infokontejner - 14 dnů konzultací s veřejností, urban-talk s odborníky, sběr podnětů.
  • Urbanwalk - komentovaná procházka s architektem Petrem Kučerou se záznamem podnětů veřejnosti.