Lávka Bubeneč - Troja

V rámci revitalizace rekreačního území Trojské kotliny byl veřejnosti představen návrh nového pěšího propojení Bubeneč - Císařský ostrov - Troja neboli nové pěší lávky přes Císařský ostrov. 

Uvažovaná trasa lávky navazuje na ideu tzv. Engelova zeleného pásu neboli zelené pěší trasy pásem parků, která spojuje Hradčany s Dejvicemi a Bubenčí. Díky novému propojení by došlo k prodloužení této zelené linie dále přes řeku až k Bohnicím a Ďáblickému háji. Projekt nové lávky tak rozšiřuje rekreační potenciál Trojské kotliny a má svůj celoměstský význam.

Realizace: 2020 - 2021

Zpracovatel participace: Hanus konzultace a analýzy, Mgr. Reza Vlasáková

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Architektura/urbanismus: třiarchitekti - Ing. arch. Michal Fišer

Realizační tým zajistil:

  • komentovanou vycházku a veřejné představení návrhu

  • primární sběr podnětů veřejnosti formou on-line anketního průzkumu se vzorkem 327 respondentů (distanční forma z důvodu pandemie nemoci Covid-19)

  • obsahovou analýzu podnětů a potřeb veřejnosti vzhledem k záměru nové pěší trasy