Strategický plán obce Horoměřice

Realizace kompletního strategického plánu rozvoje obce Horoměřice. Tvorba Akčního plánu na roky 2021 - 2022, a Plánu implementace plánu do řízení obce. 

Obec Horoměřice leží v bezprostřední blízkosti hlavního města v Prahy v pahorkatině stoupající od řeky Vltavy. Původní zemědělská usedlost je nyní typickým suburbáním celkem s bující kobercovou výstavbou, která láká na iluzi vesnické bydlení poblíž Prahy nyní hlavně v bytových domech. Oblasti chybí odpovídající občanská vybavenost a do prognózy rozvoje bylo nutné připočíst i okolní drobnější obce, které ale bují stavebními projekty tzv. "sídelní kaše". V obci se kumulují dopravní problémy ze všech oblastí včetně letecké dopravy, navíc prognóza přeložek hlavních tahů a dostavby vnějšího obchvatu hl. města Prahy přivede do obce další dopravu. 

Mimořádně těžké výchozí podmínky bylo třeba představit veřejnosti v Profilu obce a následně pro ně ve spolupráci s veřejností hledat projektové řešení, které by zlepšili život v obci a zajistili jí udržitelnou budoucnost. Plán se rodil uprostřed společenské uzavírky díky pandemii covidu - 19 a stane se tak nezapomenutelnou zkušeností pro všechny zúčastněné strany. 

Realizace: 2020

Zpracovatel participace: Hanus Konzultace a analýzy

Zadavatel: Obec Horoměřice


Realizační tým zajistil:

  • Profil obce - vstupní analýza problémů a potenciálů všech deseti oblastí udržitelného rozvoje obce (doprava, občanská vybavenost, školství a sport, vzdělávání atd.)
  • Úvodní dotazníková anketa - náhrada za veřejné projednání díky opatřením proti covid - 19 (celkem 350 dotazníků)
  • Pracovní skupiny k tématům udržitelného rozvoje - více než 15 setkání řídícího týmu SP a sektorových pracovních skupin s účastí veřejnosti. 
  • Ověřovací anketa k návrhu strategického plánu
  • Strategický plán rozvoje obce
  • Implementační plán 
  • Akční plán rozvoje obce na roky 2021 - 2022