Podkladová studie pro transformaci areálu Michelských pekáren

Na jednom z největších brownfieldů bývalých Michelských pekáren v pražské Michli plánuje nový vlastník Skanska Reality a.s. vybudovat novou rezidenční čtvrť s několika stovkami bytů různé kategorie. Pro budoucí participativní plánování projektu s veřejností byla vytvořena sonda do současného užívání veřejných prostranství v Michli, aby byla dosažena základní znalost o hodnotách a problémech veřejného prostoru z hlediska místních obyvatel a dalších důležitých stakeholderů (zájemníků) a předešlo se možnému konfliktu mezi zájmovými stranami. Architektonický návrh (pod vedením ing. arch. Petra Klápštěho) byl připraven se zapojením veřejnosti.   

Studie sloužila jako podkladový materiál pro pracovní komisi zřízenou ÚMČ Praha 4 ve spolupráci se Skanska Reality a.s., pro projekční práci architektonického ateliéru, pro potřeby participativního plánování, a také pro veřejnost jako jeden z podkladů pro vyjednávání a prohlubování komunitní diskuse o proměně Michle. 

zpracovatel: dialog architekti s. r. o.

zadavatel: ÚMČ Praha 4

realizační tým:

Mgr. Lukáš Hanus, Ph.D.

Ing. arch. Jana Kapičková

Ing. arch. Kristýna Stará

Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Realizační tým zajistil: 

  • sociální výzkum hodnot a problémů veřejného prostoru včetně zaužívaných způsobů využívání
  • hloubkové rozhovory s více jak 40 informátory - obyvateli okolních oblastí
  • konzultace výsledků se zástupci městské části, investorem a realizátorem participace

Výstupní analýza projektu (ke stažení)